Kyoka hiphop workshop 2018

25 Mar 19:30 - 22:30 25 Mar 19:30 - 22:30 - Macau Macau
L.D.Group L.D.Group
相信澳門朋友都唔會陌生既名字 來自日本,全世界最有名既HIPHOP團體之一,Rush Ball成員 Kyoka 相信已經唔使多介紹,要進步就自己報名啦!!! 日期 : 2018年3月25日 時間 : ws1 : 19:30 21:00 ws2 : 21:00 22:30 內容 : hiphop 地點: LDG dance studio 澳   More info


© 2018 Siguez